Online Test Sistemleri

Yazılım testi, doğrulama ve doğrulama yoluyla test edilen yazılımın eserlerini ve davranışını inceleme eylemidir. Yazılım testi, işletmenin yazılım uygulamasının risklerini takdir etmesine ve anlamasına izin vermek için yazılımın nesnel, bağımsız bir görünümünü sağlamaktadır. Test teknikleri; endüstri perspektifi, iş perspektifi, fizibilite ve uygulamanın uygulanabilirliği, kullanılabilirlik, performans, güvenlik, altyapı hususları vb. gibi çeşitli bağlamlarda eksiksizlik ve doğruluk için ürün gereksinimlerinin analizini içermektedir. Aynı zamanda ürün mimarisini ve ürünün genel tasarımını gözden geçirmeyi sağlamaktadır. Sınır koşulları gibi çeşitli tekniklere dayalı olarak kodun bir parçası olarak yazılabilen kodlama tekniklerinde, tasarım modellerinde, testlerde iyileştirme konusunda ürün geliştiricilerle birlikte çalışmayı da içermektedir. Bunların yanı sıra, davranışı incelemek amacıyla bir program veya uygulama yürütmeyi, dağıtım altyapısını ve ilgili komut dosyalarını ve otomasyonu gözden geçirmeyi ve izleme tekniklerini kullanarak üretim faaliyetlerinde yer almayı sağlamaktadır.

Yazılım testi, kullanıcılara yazılımın kalitesi ve başarısız olma riski hakkında nesnel, bağımsız bilgiler sunmaktadır. Spectre Robotics ailesi olarak, kullandığımız online test sistemleri sayesinde yazılımınızın uygulanabilirliği hakkında detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Aynı zamanda ürününüzün kalitesini ve başarısını arttırmanızı sağlayacak çözümler üretiyoruz.